Forsøget:🤔
I 2011 forsøgte jeg mig med en enkelt mark på 14 ha. som jeg ikke vinterpløjede efter hvedehøst. Marken fik en enkelt øverlig stubhavning med en Vibroflexharve om efteråret.
Efter tålmodig venten om foråret, blev marken sprøjtet med 1 l. Glyfosat.
Jeg ventede og ventede, og endelig synes jeg jorden var tør og varm nok til at jeg kunne begynde jordbehandling. Vibroflex harven blev først sat 5 cm. i jorden og anden harvning forgik i 8 -10 cm. dybde.
Jeg såede derefter vårbyg med min Doublet Record Kultiseeder, som netop var købt til formålet.
Det blev en alletiders vårbygmark. Måske bedre end de vårbygmarker hvor jeg havde vinterpløjet. Måske var året med mig? Ind til høst i hvert fald.
Marken var en af de mest våde marker jeg havde. Det tror jeg dog ikke noget med den nye dyrkningsform at gøre. 

Resultatet:🙂
Udbyttet blev ikke gjort nøjagtigt op da områder af marken blev høstet meget sent, og kernen herfra blev lagt til side til fyringskorn. Men jeg anslår at marken gav ca. 6,5 ton pr. ha. i gennemsnit. Det er jeg godt tilfreds med...

Fremtiden:
Jeg prøver lidt mere..


Rapssåning:
Jeg lavede et forsøg med at så vinterraps uden pløjning.
Hvedehalmen blev først fjernet fra marken d. 1 sept. og jeg havde egentlig opgivet at få sået noget raps. Men marken blev stubharvet 2 gange, og jeg såede med frøsåkasse monteret på Kultiseederen. Jeg lod Kultiseederen gå godt i, og dryssede så rapsfrøene lige foran efterharven, hvorefter rørpakkervalsen klemte jorden tilpas sammen om frøene.
Jeg er meget overrasket over resultatet, (indtil videre).
Marken ser fin ud her i januar, og jeg ser meget frem til vækstsæsonen.
Efter såning blev der sprøjtet med Comand og Stomp. 30 kg N blev drysset ud dagen efter. Der kom temmelig meget regn i de næste par dage, men marken drænede godt af, og der har ikke stået vand på noget tidspunkt.
Jorden var ellers våd og sammenkørt før stubharvning, og jeg var bange for at jorden ikke var løsnet lang nok i dybden, men rapsen har stået godt i efteråret.
Senere kommentar: Udbytte 4950 kg/ha. 

Hvedesåning:
Da jeg såede hvede i efteråret 2011, pløjede jeg dog forud for såning.
Det var efter fabriksroer, og anden års hvede. Her mener jeg ikke pløjefri dykning var ideel.

Før 2012:
Jeg harvet resten af markerne 2 gange i november med Vibroflexen. Først 5-6 centimeters dybde og derefter 10. Efterårs/vinterharvning passer dog ikke så godt sammen med de nye regler om jordbearbejdning forud for vårafgrøder.
Det var heldigt at jorden faldt så fint pga. den tørre november.
Fremover vil jeg nok tilså flere arealer med efterafgrøder for at få lov til at harve efter høst.
Forud for roerne, har jeg dog pløjet, og pga. det tørre føre, blev marken også harvet en gang med smuldreharven. Så er den godt forberedt til foråret.

Ide og tiltag i forbindelse med pløjefri dyrkning:🤩
Jeg forventer at få mere "liv" i det øvre jordlag, samtidig med at jeg sparer en pløjning. Når jeg førhen har pløjet, har jeg altid harvet 1 til 2 gange med smuldreharve for ud for såning med kombisåsæt. Jorden er meget uens og der er mange meget lerede områder. Hvis bare at man kan vente til jorden er tør nok til harvning mener jeg (ind til videre) at pløjefri dyrkning er vejen til billigere og sikrere dyrkning. Jeg har hidtil solgt halmen fra marken, men nu har jeg meddelt halmkøberen at jeg fremover snitter halmen. Der skal være noget til regnormene at arbejde med...
Jeg har købt en gammel 4 m. Doublet Record Kultiseeder (harvesåmaskine) som jeg har forbedret lidt. Ellers forventer jeg ikke at investere yderligere for at dyrke jorden. Den gamle Kongskilde Vibroflex mener jeg godt kan klare jordbehandlingen. Jeg regner ikke med at jeg skal harve dybere end 10 - 12 cm. 
Senere kommentar: Og der blev alligevel investeret i en 3 meter HORSCH AIRSEEDER i efteråret 2012. Og senere igen i spaderulleharve....

2019.

Siden jeg i 2011 begyndte på pløjefri dyrkning, er jeg gået over til mindre og mindre jordbehandling, og bliver mere og mere begejstret for dyrkningsformen.

Eventuel jordbehandling foregår nu med Kronos spaderulleharve. Den synes jeg er perfekt sammen med Horsch Airseeder, som arbejder godt i den forholdsvis faste overflade, da Kronosharven ikke gennemharver jorden.

Raps sås konsekvent uden jordbehandling. Når man er god ved jorden, behøver den ikke mekanisk løsning. 🙂

Jeg oplever stadigt bedre og bedre jordstruktur og biodiversitet. 🤪